Dluhové poradenství v sociálních službách

Kurz akreditovaný u MPSV

číslo akreditace A2017/0295-SP/PC/VP

Dluhové poradenství patří k základům práce s klientem v dluhové pasti. Setkání se zadluženým klientem s sebou nese zvýšenou potřebu znalostí z finanční oblasti.  Kurz je prakticky zaměřený, poskytuje informace z běžné praxe a příklady prezentuje na kazuistikách klientů.

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen pro

 • sociální pracovníky v oblasti sociální prevence a sociálního poradenství
 • pracovníky v sociálních službách v oblasti sociální prevence a sociálního poradenství
 • pracovníky v manažerské a řídicí funkci

Témata

 • jak vyhodnotit finanční situaci klientů
 • povinnosti dlužníka v jednotlivých fázích dluhové situace
 • jak provést základní finanční výpočty
 • jak sestavit finanční plán
 • práva a povinnosti u vymáhání a exekuce
 • jaká je praxe vymáhaní dluhů a co se dá v takových situacích dělat
 • jak sestavit návrh na oddlužení, návrh splátkového kalendáře
 • důležité informace o tom, jak efektivně sestavit základní návrhy na oddlužení, žádosti o splátkové kalendáře, atd. a na co si dát při jejich vytváření pozor
 • kde hledat další informace

Lektorka kurzu

Mgr. Zuzana Zajícová, MBA
Mgr. Zuzana Zajícová, MBA

Cena kurzu na klíč

Na klíč: 10 000 - 12 000 Kč 

Otevřený kurz: 1200 Kč

Nejsme plátci DPH, cena je konečná.

Termín a místo konání

Termín: kurz na klíč dle dohody, otevřený kurz se koná 29.10. 2019 od 9 hodin, přihlašte se vyplněním přihlášky tady na webu, dotazy směle posílejte e-mailem nebo volejte

Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin

Místo: u Vás v organizaci (na klíč), Anenská 10, Brno (otevřený kurz)

Požadavky na úspěšné ukončení

100% docházka a zpětná vazba od účastníků – kolokvium

Organizační informace

Pro účastníky kurzu je zajištěno občerstvení.