Seniorský věk a specifika péče v pobytovém zařízení

Kurz akreditovaný u MPSV

číslo akreditace A2017/0293-SP/PC

Pracujete se seniory v pobytovém zařízení? Kladete si otázky, jaké  potřeby přináší seniorský věk a jaké změny s sebou nese život seniora v sociálním zařízení? Přesídlení seniora  do nového prostředí a zvykání se na režim dne v zařízení je nesmírně těžký, zvlášť pro seniory, kteří byli zvyklí žít ve svém domácím prostředí. Adaptace je proces, na který je třeba myslet a seniorovi jej co nejvíce přizpůsobit. Setrvání v zařízení a konec života uživatel s sebou nese specifické podmínky, na které bychom neměli zapomínat.

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen pro

  • sociální pracovníky v oblasti sociální prevence a sociální péče
  • pracovníky v sociálních službách v oblasti sociální prevence a sociální péče
  • neformální pečovatele

Témata

  • fyzické, psychické a sociální změny s sebou seniorský věk přináší
  • specifika komunikace se seniory dle individuálních potřeb klienta
  • jaké potřeby jsou pro klienty v seniorském věku důležité
  • specifické potřeby života seniora v sociálním zařízení, sociální zařízení jako nový domov
  • pobytové zařízení pro seniory jako pracoviště, na co bychom neměli ve své práci zapomínat
  • jaké nároky jsou kladeny na sociální zařízení a na personál
  • ukázky dobré praxe a s čím se nejčastěji setkáváme ve své denní praxi na pracovišti

Lektorka kurzu

Bc. Blanka Miličková
Bc. Blanka Miličková

Od roku 2001 pracuji v sociálních službách v péči o seniory, má mnoholeté zkušenosti, jak v přímé péči o seniory, tak v řízení týmu. Zajímá se o volnočasové aktivity seniorů v sociálních zařízeních, psychické změny spojené se stářím a kvalitou života seniora. Pracuje jako ředitelka o.p.s, kde se provozuje denní stacionář a pobytová odlehčovací služba pro seniory a zdravotně postižené.

Cena kurzu na klíč

10 000 - 12 000 Kč. Nejsme plátci DPH, cena je konečná.

Termín a místo konání

Termín: dle dohody

Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin

Místo: u Vás v organizaci

Požadavky na úspěšné ukončení

100% docházka a zpětná vazba od účastníků – kolokvium

Organizační informace

Pro účastníky kurzu je zajištěno občerstvení.