Základy emoční inteligence

Kurz akreditovaný u MPSV

číslo akreditace A2017/0296-SP/PC/VP

Zajímá vás téma emoční inteligence? Chcete vědět, jak zvládat negativní emoce a posilovat pozitivní, jak pracovat sám se sebou? A jak to využít při práci s klientem?

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen pro

  • sociální pracovníky v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství
  • pracovníky v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství
  • pracovníky v manažerské/řídicí funkci

Témata

  • principy emoční inteligence, jak emoční inteligence ovlivňuje chování
  • jak využít emoční inteligenci při práci s klientem a jak pracovat sám se sebou.
  • co je to sebereflexe – schopnost uvědomit si vlastní prožívání a jeho vliv na své chování
  • seberegulace – záměrná kultivace pozitivních emocí
  • jak zvládat negativní emoce, jak i v náročných situacích s klienty jednat s rozvahou a s ohledem na dlouhodobé cíle
  • schopnost zvládat stres a být vůči němu odolnější
  • jak předcházet syndromu vyhoření

Lektorka kurzu

Mgr. Pavla Frňková
Mgr. Pavla Frňková

Lektorka různých kurzů tzv. "měkkých dovedností", tj. dovedností z oblasti osobního rozvoje, psychohygieny, komunikace, emoční inteligence atd. V současnosti spolupracuje s MPSV v rámci projektu PROKOP a vyučuje měkké dovednosti dlouhodobě nezaměstnané.

Cena kurzu na klíč

10 000 - 12 000 Kč. Nejsme plátci DPH, cena je konečná.

Termín a místo konání

Termín: dle dohody

Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin

Místo: u Vás v organizaci

Požadavky na úspěšné ukončení

100% docházka a zpětná vazba od účastníků – kolokvium

Organizační informace

Pro účastníky kurzu je zajištěno občerstvení.