Projektové poradenství

 • Hledáte zdroje pro financování sociálních služeb nebo dalších doplňkových aktivit?
 • Chcete rozvíjet svoji organizaci, ale rozpočet vám to neumožňuje?
 • Náročná administrativa při čerpání dotací vás odrazuje od podání projektu?
 • Chcete si projekty podávat sami a potřebujete proškolit zaměstnance?
 • Chybí Vám zpětná vazba při psaní projektu?
 • Chcete zvýšit svoji šanci na získání dotací?

Od toho jsme tu my, využijte našich služeb. Úvodní schůzka ke zmapování vašich potřeb je bezplatná. Rádi přijedeme za vámi, seznámíme se s vaší organizací a službami a společně probereme možnosti naší spolupráce.

Nabízíme:

 1. Dotační poradenství
  • zmapování možností čerpání dotací dle zaměření vaší organizace, pro vybranou cílovou skupinu klientů (zdarma)
  • zasílání upozornění o aktuálně vyhlášených výzvách a grantech pro konkrétní NNO (zdarma)
 2. Zpracování projektu
  • školení – Jak napsat úspěšnou žádost do Operačního programu zaměstnanost (OPZ)
   (cena dohodou)
  • spolupráce při zpracování textů do projektové žádosti (připomínkování, vlastní psaní textů)
   (dle rozsahu projektu – projekt do 6 mil. OPZ+ cca 6000 Kč)
 3. Podání žádosti o dotaci
  • kontrola formálních náležitostí žádosti (500–1000 Kč)
  • zpracování hodnoticího posudku, zpětná vazba na váš projekt před podáním, návrhy na řešení problematických bodů v projektu (5000 - 8000 Kč – projekt do 6 mil., podle rozsahu připomínek a textů)

Služby lze čerpat samostatně nebo v balíčku se slevou. Ceny jsou smluvní a výsledná suma bude upravena dle naší dohody.

Máte další otázky? Chcete si sjednat schůzku? Kontaktuje naši projektovou manažerku Lenku Kuti – lenka@sovia.cz, tel. 606 553 451.