Umíme vyladit vaše projekty

1. Online konzultace (v rozsahu 8-10 hodin) – První konzultace zdarma!

Co můžete očekávat:

- Detailně se seznámíme s výzvou i vaším předkládaným projektem.

- Domluvíme si společně 4 průběžné konzultace, kde během hodiny probereme postup přípravy projektu.

- Na každé konzultaci dostanete zpětnou vazbu na zpracované texty žádosti s konkrétními návrhy na vylepšení a doplnění.

- Zúčastníme se hromadné a individuální konzultace s MPSV (online).

- Jako výstup z online konzultace od nás dostanete připomínky k zapracování do projektu. Pošleme vám je emailem.

- Výsledkem bude projekt, který splňuje všechny předpoklady pro kladné hodnocení.

Cena: 1000 Kč/ hodina (nejsme plátci DPH, cena je konečná, průměrně stačí 8-10 hodin práce)

První konzultaci k záměru nebo k zamítnutému projektu vám poskytneme zdarma. Platbu za další konzultace hradíte před podáním projektu.

2. Zpracování finální podoby žádosti do ISKP

Co můžete očekávat:

- Budeme potřebovat zpřístupnění administrace žádosti přímo v systému ISKP 21+.

- Zkontrolujeme všechny formální náležitosti.

- Zkontrolujeme všechny povinné přílohy a další dokumenty.

- Pohlídáme, aby rozpočet projektu ladil s výzvou a naplánovanými aktivitami.

- Nahrajeme finální podobu projektu a odladíme texty, přílohy a rozpočet.

- Opravíme chyby, které nahlásí systém při podání žádosti.

- Vykomunikujeme s MPSV případné technické problémy, dodatečné dotazy k položkám v systému ISKP

Cena: 10 000 Kč

Službu hradíte po schválení projektu z jeho rozpočtu.

3. Administrace projektu v realizaci

Co můžete očekávat:

- Budeme se aktivně účastnit týmových porad (ideálně 1x/měsíc, rozsah 1-2 hodiny).

- Zpracujeme monitorovací zprávy k projektu na základě vašich podkladů (neupravené).

- Připravíme závěrečnou zprávu k projektu.

- Pošleme žádost o platbu (předkládá se s monitorovací zprávou o projektu).

- Postaráme se o kompletní administraci projektu v ISKP.

Cena: 70 000 Kč (úhrada z paušálu/z nepřímých nákladů projektu – fakturace nebo DPP dle dohody), v případě změnového řízení (+ 5000 Kč)

S projekty vám pomůže Lenka Kuti

  • Mám přímou zkušenost s prací s klienty – 10 let jako sociální pracovník a vedoucí sociální služby
  • Projekty mám v krvi – 2 roky vedení oddělení projektového managementu v NNO s obratem 500 000 000 Kč
  • Vím, co zajímá hodnotitele projektů – 8 let jako hodnotitelka více než 70 projektů v programu OPZ a OPZ+/ ESF
  • Umím vést projekt od plánu po jeho realizaci – 7 evropských projektů se zaměřením na zaměstnance, nezaměstnané, lidi se zdravotním postižením, osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním vyloučením
  • Jsem pořád v obraze – aktuálně realizuji ESF projekt „Mám rozsudek a co dál?“

Máte další otázky? Chcete si sjednat schůzku? Kontaktuje mě – lenka@sovia.cz, tel. 606 553 451.