Jak komunikovat s umírajícím a jeho rodinou

Kurz akreditovaný u MPSV

O prostoru mezi životem a smrtí s vědomím přesahu. Pravděpodobně se každý setkáme se situací, kdy budeme doprovázet umírajícího či jeho blízké a i sami se ocitneme v roli umírajícího na konci našeho života. Téma uchopíme z pohledu profesionálů v sociálních službách, poznatky využijete i v osobním životě. Budeme se věnovat ukotvení v přítomnosti jako nástroj komunikace (co se děje tady a teď; mohu zprostředkovat přítomný okamžik člověku „jdoucímu za obzor“?). Nechybí téma spirituality a důvěry jako součást lidského života. Učme se naslouchat i aktivně mlčet, což je součástí otevřené komunikace při procesu vyrovnávání se se ztrátou blízkého. 

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen pro:

 • sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách v oblasti sociální péče i prevence
 • pracovníky z paliativních služeb
 • vedoucí služeb sociální péče i prevence
 • pracovníky pobytových i ambultantních služeb, kteří se setkávají s umíráním svých klientů

Témata

 • „Viděl jsem tě v matčině lůně – aneb nekonečná hra“ (biologie, fyziologie a psychologie vzniku a vnímání života, práce s obavami)
 • „Poslední úsek cesty“ (vulnerabilita, reflexivita, otevřené dialogy)

 • „Paliativní péče“ – všechna PROČ

 • „Komunikace v pomáhajících profesích – aneb jak komunikuješ sám se sebou?“ (hranice a cesta k odolnosti, 
  souběžná péče, sendvičová rodina, emoční rovnice a kritické myšlení v úvahách o životě a umírání
  neviditelná smrt)

 • „Efektivní komunikace s umírajícím a jeho rodinou“ (emaptie, hodnotový rozhovor, aktivní naslouchání, podpora autonomie a rozhodování klienta, potřeby a očekávání rodiny, emoce a konflikty

Lektor kurzu

Mgr. Vlasta Matulíková, DiS.

lektor Sovia

Cena kurzu

Na klíč: 19 000 Kč

Nejsme plátci DPH, cena je konečná.

Termín a místo  konání

Termín: na klíč dle dohody

Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin

Místo: u Vás v organizaci, v Brně nebo podle přání kdekoliv v ČR 🙂

Požadavky na úspěšné ukončení

100% docházka a zpětná vazba od účastníků – kolokvium

Organizační informace

Pro účastníky kurzu je zajištěno občerstvení.