Public relations sociální služby – Dobré vztahy s veřejností s využitím médií (Media Relations)

Kurz akreditovaný u MPSV

číslo akreditace A2021/1224-SP/VP

Budování dobrých vztahů navenek i uvnitř sociální služby a prezentace vaší sociální práce a služeb v médiích jsou nezbytné nejen pro plnění podmínek publicity dle nařízení  zákona, také se mohou stát účinnými nástroji pro dosahování vašich cílů. Mít dobré vztahy s veřejností je pro sociální službu jedna ze zásadních podmínek dlouhodobé existence. Dobře prezentovat a tlumočit práci a  poslání služby je úkolem každého vedoucího a sociální pracovníka. V kurzu zjistíte, jak prezentovat sociální služby účinně: abyste získávali nové klienty i nové dárce a propagovali vaší službu směrem k široké veřejnosti. Kurz je prakticky zaměřen.

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen pro

 • sociální pracovníky v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství,
 • pracovníky v manažerské a řídicí funkci.

Témata

 • Co je to PR?
 •  Média - rozlišení (Tištěná - tiskoviny, noviny, tiskové konference, časopisy, výroční zprávy; Masmédia audiovizuální - rozhlas, televize a typy pořadů, vhodných pro naše témata; \"Nová\" média - internet, webové stránky, blog, Stream, Facebook, instagram, Twitter.)
 • Komunikační proces a jeho prvky.
 • Strategie komunikace - cíle organizace
 • Prezentace témat veřejnosti, budoucím klientům, novinářům /dárcům.
 • Psaní zprávy.
 • Psaní ostatních textů.
 • Kreativita vs. profesionalita - tvůrčí psaní a myšlení - zdroje originálních postupů.
 • Manipulace a etika.

Lektor kurzu

Působila jako scénáristka a dramaturgyně v České televizi, poté pracovala v TyfloCentru na pozici PR a foundraisingu. Poslední tři roky přednáší, vede semináře a workshopy dramaturgie a scenáristiky pro studenty dvou univerzit. Média zná z obou břehů - jako redaktorka, dramaturgyně a scenáristka, i coby autorka článků, tiskových zpráv a textů pro redaktory a na blogy a weby.

Cena kurzu

Na klíč: 18 000 Kč

Otevřený kurz (pro jednotlivce): 1600 Kč

Nejsme plátci DPH, cena je konečná.

Termín a místo konání

Termín: na klíč dle dohody

Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin

Místo: u Vás v organizaci (na klíč), v centru Brna (otevřený kurz) 

Požadavky na úspěšné ukončení

100% docházka a zpětná vazba od účastníků – kolokvium

Organizační informace

Pro účastníky kurzu je zajištěno občerstvení.