O mně

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity. Již během studia jsem se věnovala dobrovolnické práci v neziskových organizacích, kde jsem pracovala s dětmi se širokým spektrem obtíží (zdravotními problémy, autizmem, sociálním znevýhodněním, poruchami chování). V současné době pracuji jako školní psycholožka a lektorka a jsem frekventantkou terapeutického výcviku v systemické terapií.

Další absolvované kurzy:

Doplňující pedagogické studium
Kompletní krizová intervence  
Psychologa ve zdravotnictví
Druhý krok – primárně preventivní program pro pedagogy a poradenské pracovníky ve školství

Vedené kurzy

Efektivní komunikace s dětským klientem