Syndrom vyhoření a základy relaxace

Kurz akreditovaný u MPSV

číslo akreditace A2021/1115-SP/PC/PP/VP

 

Jste pracovníci pomáhajících profesí? Pak Vám hrozí syndrom vyhoření. Tento jev nejsou nej slova, ale člověka s rozvíjejícím se syndromem vyhoření najdete skoro v každé službě či kolektivu.  Z osobnostních předpokladů je z hlediska syndromu vyhoření nevýhodná přecitlivělost, perfekcionismus, sklon k workoholismu, pedantství a velké osobní zapálení pro práci. Jak se bránit, co proti němu dělat a jak jej identifikovat, Vám osvětlí náš kurz. Kurz  je zaměřen na praktické techniky, které můžete aplikovat sami.

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen pro

  • sociální pracovníky v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství
  • pracovníky v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství
  • neformální pečovatele
  • pracovníky v manažerské/řídicí funkci

Témata

  • co je syndrom vyhoření, kdy k němu dochází
  • jakými způsoby syndromu vyhoření předcházet
  • vnitřní možnosti prevence – chování, způsob myšlení atd.
  • vnější možnosti prevence – pracovní prostředí, kvalitní sociální vztahy, další vzdělávání atd. 
  • naučíte se několik druhů relaxací, které lze využívat v ke zvládnutí stresu či napětí

Lektorka kurzu

Lektorka různých kurzů tzv. "měkkých dovedností", tj. dovedností z oblasti osobního rozvoje, psychohygieny, komunikace, emoční inteligence atd. V současnosti spolupracuje s MPSV v rámci projektu PROKOP a vyučuje měkké dovednosti dlouhodobě nezaměstnané.

Cena kurzu na klíč

18 000 Kč. Nejsme plátci DPH, cena je konečná.

Termín a místo konání

Termín: dle dohody

Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin

Místo: u Vás v organizaci

Požadavky na úspěšné ukončení

100% docházka a zpětná vazba od účastníků – kolokvium

Organizační informace

Pro účastníky kurzu je zajištěno občerstvení.