Spolupráce s lidmi s duševním onemocněním

Kurz akreditovaný u MPSV

číslo akreditace A2022/0398-SP/PC/PP/VP

Na workshopu budeme mluvit o různých projevech duševního onemocnění (schizofrenie, bipolární afektivní porucha, deprese, obsedantně kompulzivní porucha) a o tom, jak k lidem s duševním onemocněním přistupovat (destigmatizace, komunikace, koncept zotavení). Seznámíte se s aktuálním systémem péče o duševní zdraví v ČR a na koho se lze obrátit v případě krize. Poslední část workshopu budeme věnovat péči o vlastní duševní zdraví (syndrom vyhoření, asertivita, relaxační techniky, mindfulness, spánek a další).

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen pro

  • sociální pracovníky v oblasti sociální prevence a sociálního poradenství
  • pracovníky v sociálních službách v oblasti sociální prevence a sociálního poradenství
  • pracovníky v manažerské a řídicí funkci

Témata

  • stigmatizace lidí s duševním onemocněním
  • o duševním nemocech a komunikaci s lidmi s duševním onemocněním
  • systém péče o lidi s duševním onemocněním, vč. spolupráci v období krize
  • péče o vlastní duševní zdraví

Lektorka kurzu

Cena kurzu na klíč

Na klíč: 18 000 Kč 

Nejsme plátci DPH, cena je konečná.

Termín a místo konání

Termín: kurz na klíč dle dohody

Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin

Místo: u Vás v organizaci (na klíč)

Požadavky na úspěšné ukončení

100% docházka a zpětná vazba od účastníků – kolokvium

Organizační informace

Pro účastníky kurzu je zajištěno občerstvení.