Muzikoterapie - PÍSNI LEŤ A HUDBO HRAJ aneb jak zpívat a muzicírovat s klienty

Kurz akreditovaný u MPSV

číslo akreditace A2017/0686-SP/PC

Jak využít prvky hry při práci s různými klienty? Jak klienta aktivovat a na motivovat ke spolupráci, jak využít improvizaci? Improvizace nemusí být jen umělecká hra s harmonií, melodií a rytmem, ale i příležitost k tomu, být takový, jaký jsem. V přátelské atmosféře zvuků, rytmů a ticha je možné vytvořit podmínky pro zdravý osobností růst a zrání a nabídnout zážitek radosti a sounáležitosti. Přirozeným cílem kurzu je především prožitek radosti a úspěchu, účast na společném„muzicírování", vzájemné naslouchání a sdílení. Díky této zkušenosti se účastníkům otvírají možnosti pro další originální tvorbu a vlastní invenci.

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen pro

  • sociální pracovníky v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství
  • pracovníky v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství

Témata

  • představení muzikoterapie
  • práce se zvuky, jednoduchá nenásilná improvizace
  • práce s dechem, vrstvení hlasů
  • práce s looperem
  • sdílení zkušeností, kazuistiky

Lektorka kurzu

MgA. Pavlína Mariánková, DiS.

Cena kurzu na klíč

18 000 Kč. Nejsme plátci DPH, cena je konečná.

Termín a místo konání

Termín: dle dohody

Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin

Místo: u Vás v organizaci

Požadavky na úspěšné ukončení

100% docházka a zpětná vazba od účastníků – kolokvium

Organizační informace

Pro účastníky kurzu je zajištěno občerstvení.