Základy emoční inteligence

Kurz akreditovaný u MPSV

číslo akreditace A2017/0297-SP/PC/VP

Účastníci kurzu se v průběhu seznámí se sebereflexí, což je schopnost uvědomit si vlastní prožívání a jeho vliv na své chování, a také se seberegulací, tj. záměrnou kultivací pozitivních emocí, které jednak pomáhají při práci s klienty, ale také zvyšují resilienci pracovníků. Uvědomění si emoční inteligence napomáhá zvládání negativních emocí, umožňuje i v náročných situacích s klienty jednat s rozvahou a s ohledem na dlouhodobé cíle. Kurz u pracovníků také rozvíjí schopnost zvládat stres a být vůči němu odolnější, aby u nich nedocházelo k syndromu vyhoření.

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen pro

 • sociální pracovníky v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství
 • pracovníky v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství
 • neformální pečovatele
 • pracovníky v manažerské/řídicí funkci

Témata

 • koncept emoční inteligence a její složky.
 • charakteristika emocí, pozitivní a negativní emoce verzus užitečné a zraňující emoce
 • vysvětlení důležitosti interpretace událostí pro naše emoční prožívání
 • pozitivní emoce, jejich význam a práce s nimi.
 • techniky pro kultivaci pozitivních emocí.
 • vliv negativních emocí na naše prožívání a chování a práce s nimi, snižování intenzity emoce 
 • Klient a emoce.
 • Stres a jeho příčiny, způsoby zvyšování odolnosti vůči stresu 

Lektorka kurzu

Lektorka různých kurzů tzv. "měkkých dovedností", tj. dovedností z oblasti osobního rozvoje, psychohygieny, komunikace, emoční inteligence atd. V současnosti spolupracuje s MPSV v rámci projektu PROKOP a vyučuje měkké dovednosti dlouhodobě nezaměstnané.

Cena kurzu na klíč

18 000 Kč. Nejsme plátci DPH, cena je konečná.

Termín a místo konání

Termín: dle dohody

Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin

Místo: u Vás v organizaci

Požadavky na úspěšné ukončení

100% docházka a zpětná vazba od účastníků – kolokvium

Organizační informace

Pro účastníky kurzu je zajištěno občerstvení.