Kurzy pro všechny, co pomáhají

Chcete vynaložit peníze na vzdělávání efektivně? Chcete, aby mělo vzdělávání dopad na celý pracovní tým? Máte zájem o kurzy, které jsou ušité na míru a mají přímý dopad do praxe? Pojďme se domluvit...objednejte si u nás KURZ NA KLÍČ s akreditací MPSV vedené prověřenými lektory s praxí v sociálních službách.
POZOR: Brzy přijde změna zákona o insolvenci - hlaste se na kurz do konce března a seznamte se s novinkami. Termín vyhlásíme po naplnění kurzu. Setkání se zadluženým klientem s sebou nese zvýšenou potřebu znalostí z finanční oblasti. Kurz je prakticky zaměřený, poskytuje informace z běžné praxe a příklady prezentuje na kazuistikách klientů.
Smrt je přirozenou součástí života. Setkáváte se se smrtí u svých klientů v sociálních službách? Tak víte, že není jednoduché komunikovat s umírajícím i jeho blízkými a také se s prožitky vnitřně vyrovnat. Zodpovězte si vlastní etická dilemata, získejte tipy ke komunikaci v těžké životní chvíli směrem ke klientovi, rodině i sami k sobě.
Pracujete s lidmi, kteří se pohybují na hraně zákona? Máte klienty, které čeká nástup do vězení, jsou ve výkonu trestu nebo po propuštění? Pojďme se podívat na jejich prožívání a dopady uvěznění. Zjistíte, jak s odsouzenými pracovat a jak je ke spolupráci motivovat.
Chcete znát specifika práce s lidmi, kteří očekávají nástup do VTOS nebo z něj přicházejí? Na kurzu se dozvíte, jak klienta připravit na nástup do vězení, jaké jsou možnosti sociální práce a přístup psychologa. Nechybí info o průběhu výkonu trestu a možnostech postpenitenciární péče.
Kurz nás seznámí s užitím muzikoterapie při práci s klientem (dítětem, dospělým, seniorem, člověkem se zdravotním handicapem), inspiruje pro vlastí práci s klienty. Kurz poskytne rady, typy pro vaši práci, bude prostor pro sdílení zkušeností lektorky a účastníků, probereme konkrétní případové kazuistiky, se kterými jste se v praxi setkali.
Rok se s rokem sešel a zpracované standardy už neodpovídají praxi? Chtělo by to aktualizaci - pojďme se společně podívat, jak na to. Nebo jste nová organizace a chcete se dozvědět, jak začít zpracovávat standardy ze správného konce? Naučte se základy práce s textem a formulací pravidel tak, aby byly užitečné, čtivé a použitelné. Vnímejte standardy jako nepostradatelnou součást dobré praxe.
Umění prezentace vychází z toho, že dobře chápeme, co druhý chce slyšet, jaké odpovědi mu můžeme nabídnout a jak je formulovat, aby jim rozuměl. V kurzu se těmto tématům budeme věnovat v kontextu prezentace s příklady ze sociálních služeb a neziskového sektoru.
Setkáváte se v praxi s lidmi s duševním onemocněním i když je vaše cílová skupina jiná? Na kurzu se zaměříme na základní projevy duševních onemocnění, zorientujete se v systému péče v ČR. Naučíte se, jak s lidmi s duševním onemocněním komunikovat a jak postupovat při řešení psychické krize. Dozvíte se, jak vhodně pečovat o své duševní zdraví a jak předcházet syndromu vyhoření.
Cílem kurzu je seznámit se s problematikou komunikace a dalšími interakcemi se seniory. Naučit se různé postupy pro navázání komunikace se seniory. Pozornost bude zaměřena i na klienty s demencí, na fyziologické změny související s dlouhověkostí a s rizikem kognitivní manipulace. Jak si nastavit správně hranice u klienta.
Kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Jak předcházet syndromu vyhoření, možnosti prevence a relaxační techniky k jeho zvládnutí.
Kurz zahrnuje základní pohled na teorii krize. Seznamuje s různými pohledy na krizi dle kontextu nazírání, dále se zaměřuje na různé příčiny krize a na možnosti poskytování odborné pomoci při krizi v životě člověka. Teoretické základy pak budou demonstrovány na kazuistikách a velká část programu bude věnována modelovým situacím, které budou s účastníky reflektovány.
Budování dobrých vztahů navenek i uvnitř sociální služby a prezentace vaší sociální práce a služeb v médiích.
Pište o sobě tak, abyste přestali být neviditelní! Dozvíte se, jak postupovat, aby vaše úsilí o propagaci sociálních služeb a vaší sociální práce odpovídalo očekáváním a mělo žádané výsledky.
Chcete zlepšit svoji schopnost komunikace? Zajímá vás, jak využívat zpětnou vazbu? Jak sdělit citlivou informaci a jak to „ustát“ v roli příjemce? Jak (se) neurazit? Jak pracovat s emocemi? Kurz je určen všem zájemcům, kteří potřebují zlepšit a rozšířit znalosti komunikace při práci s klienty a svými kolegy.
Kurz je určen pro všechny zájemce z řad profesionálů i laické veřejnosti. Ukážeme Vám, jak pracovat s aktivizačními technikami , kde hledat inspiraci, na co si dát pozor a jaký cíl technika má.
Probereme základní nástroje a legislativní rámec individuálního plánování. Naučíme vás kompletní metody plánování a ukážeme si použití nápomocných technik pro mapování spolupráce s uživatelem služby. Kurz je koncipován prakticky, s množstvím ukázek.
Chcete zlepšit svoji schopnost komunikace a zvládat náročné komunikační situace s klienty i s kolegy? Jak se vyvarovat nedorozumění a jak řešit konflikty, které nejsou jednoduché a přinášení negativní emoce? Praktické techniky, které můžete využít při zvládání intenzivních emocí v komunikaci.
Praktické kurzy první pomoci pro rodiče, prarodiče, učitele a všechny, kdo se starají o děti.
Uvědomte si vlastní prožívání s kultivujte své pozitivní emoce. Na kurzu si osvojíte principy emoční inteligence a její využití při práci s klientem i sám se sebou.
Přihořívá...hoří 🙁  Nenechte to dojít tak daleko. Naučte se předcházet syndromu vyhoření, ujasněte si vnitřní i vnější možnosti prevence. Relaxujte a využijte tyto techniky v profesním i osobním životě na zvládnutí stresu či napětí.
Řešíte s klienty žádosti o sociální dávky? Seznamte se s poradenstvím z praktického hlediska. Zjistíte, kde a jak žádat o dávky, jaké jsou náležitosti a způsoby podání žádosti a na co má klient nárok.
Kurz je určen všem, kdo se chtějí zdokonalit v komunikaci s dětským klientem. Probereme vývoj dítěte, psychosociální krize, možné příčiny problémového chování a obrané mechanismy, dozvíte se, jak navázat kontakt, motivovat a komunikovat s problémovým dětským klientem v různých věkových stádiích.

Chtěli byste informace o nových kurzech? Napište e-mail na sovia@sovia a nechte si posílat aktuality.

Jako bonus získáte možnost zdarma prezentovat své akce v našem kalendáři akcí.

Už jste si vybrali svoje kurzy? Výborně, můžete je hned objednat.

Kurzy na klíč objednávejte e-mailem nebo telefonicky, nemusíte vyplňovat objednávkový formulář.