Standardy kvality a jejich aktualizace

Kurz akreditovaný u MPSV

číslo akreditace A2023/0656-SP/PC/VP

Pojďme se podívat na standardy kvality jako nepostradatelný a zároveň praktický nástroj pro poskytování služby, a to i v často problematických oblastech např. ochrany práv klientů, individuálního plánování služby či procesu hodnocení a zvyšování kvality služby. Získejte náhled na kritéria jednotlivých standardů kvality, jejich vzájemnou provázanost a možné způsoby srozumitelného a stručného zpracování a aktualizace. 

Obsah přizpůsobíme situaci a fázi zpracování standardů ve Vaší organizaci.

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen pro

  • sociální pracovníky v oblasti sociální prevence a sociálního poradenství
  • pracovníky v sociálních službách v oblasti sociální prevence a sociálního poradenství
  • pracovníky v manažerské a řídicí funkci

Témata

  • Seznámení se zákonem č. 108/2006 Sb. a s vyhláškou č. 505/2006 Sb.
  • Definice standardů kvality, rozbor zásadních kritérií
  • Výběr nejkritičtějších bodů aplikace standardů kvality do praxe
  • Výhody a rizika aplikace vybraných standardů kvality do praxe I.
  • Práce na zavádění či aktualizaci standardů kvality
  • Diskuze, sdílení zkušeností

Lektorka kurzu

Bc. Petr Novotný

lektor

Cena kurzu na klíč

Na klíč: 18 000 Kč 

Nejsme plátci DPH, cena je konečná.

Termín a místo konání

Termín: kurz na klíč dle dohody

Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin

Místo: u Vás v organizaci (nebo zařídíme prostory my)

Požadavky na úspěšné ukončení

100% docházka a zpětná vazba od účastníků – kolokvium

Organizační informace

Pro účastníky kurzu je zajištěno občerstvení.