Práce s lidmi před a po výkonu trestu

Kurz akreditovaný u MPSV

číslo akreditace A2022/1346-SP/PC/VP 

Kurz je zaměřen na specifika práce s lidmi, kteří očekávají nástup do výkonu trestu nebo z něj přicházejí. Obsahuje praktické informace o tom, jak klienta připravit na nástup do vězení, jaké jsou možnosti sociální práce a přístup psychologa. Dále o průběhu výkonu trestu a možnostech navázání postpenitenciární komplexní péče. Teoretickou část tvoří právní rámec, příčiny uvěznění a osobnostní charakteristiky lidí odsouzených k výkonu trestu. Praktická část kurzu se skládá z diskuze s účastníky o jejich zkušenostech, případovými studiemi, nácvikem a možnostmi péče o sebe v rámci prevence vyhoření.

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen pro:

  • sociální pracovníky v oblasti sociální prevence a sociálního poradenství
  • kurátory a sociální pracovníky obcí
  • pracovníky v sociálních službách v oblasti sociální prevence a sociálního poradenství.

Témata

  • Praktické rady před nástupem do výkonu.

  • Co se s klientem děje v průběhu trestu

  • Praktické rady po výstupu

  • Očekávání nástupu do výkonu trestu.

  • Podpora člověka po výstupu, začlenění zpět do společnosti

  • Součástí je práce s kazuistikami, nechybí praktické příklady a diskuze.

Lektor kurzu

Mgr. Kamil Litvik

lektor, sociální pracovník věznice

Mgr. et Mgr. Petra Kubíčková

lektor, psycholog ve věznici

Cena kurzu

Na klíč: 18 000 Kč

Otevřený kurz (pro jednotlivce): 1800 Kč

Nejsme plátci DPH, cena je konečná.

Termín a místo  konání

Termín: na klíč dle dohody

Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin

Místo: u Vás v organizaci, v Brně nebo podle přání kdekoliv v ČR 🙂

Požadavky na úspěšné ukončení

100% docházka a zpětná vazba od účastníků – kolokvium

Organizační informace

Pro účastníky kurzu je zajištěno občerstvení.