Jak zvládat náročné komunikační situace

Kurz akreditovaný u MPSV

číslo akreditace A2021/1222-SP/PC/VP

Chcete zlepšit svoji schopnost komunikace a zvládat náročné komunikační situace s klienty i s kolegy? Jak se vyvarovat nedorozumění a jak řešit konflikty, které nejsou jednoduché a přinášení negativní emoce? Jaké praktické techniky můžete využít při zvládání intenzivních emocí v komunikaci?

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen pro

  • sociální pracovníky v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství
  • pracovníky v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství
  • pracovníky v manažerské/řídicí funkci

Témata

  • typy náročných komunikačních situací
  • komunikační bariéry a jak s nimi pracovat
  • techniky zvládání vyhrocených a náročných komunikačních situací
  • jak řešit případný konflikt tak, aby byli účastníci konfliktu s výsledkem spokojeni (nebo alespoň srozuměni)
  • praktické techniky ke zvládání intenzivních emocí v komunikaci

Lektorka kurzu

Lektorka různých kurzů tzv. "měkkých dovedností", tj. dovedností z oblasti osobního rozvoje, psychohygieny, komunikace, emoční inteligence atd. V současnosti spolupracuje s MPSV v rámci projektu PROKOP a vyučuje měkké dovednosti dlouhodobě nezaměstnané.

Cena kurzu na klíč

18 000 Kč. Nejsme plátci DPH, cena je konečná.

Termín a místo konání

Termín: dle dohody

Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin

Místo: u Vás v organizaci

 

Požadavky na úspěšné ukončení

100% docházka a zpětná vazba od účastníků – kolokvium

Organizační informace

Pro účastníky kurzu je zajištěno občerstvení.