Prezentační dovednosti

Kurz akreditovaný u MPSV

číslo akreditace A2022/0584-SP/PC/VP

Podíváme se na to, jak si stanovit konkrétní cíl, jak přemýšlet o cílové skupině i na to, jak nabídnout dobrý a srozumitelný obsah. Součástí kurzu budou i tipy na nástroje a pomůcky, které vám pomůžou tohle všechno přesvědčivě odprezentovat.

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen pro

  • sociální pracovníky v oblasti sociální prevence a sociálního poradenství
  • pracovníky v sociálních službách v oblasti sociální prevence a sociálního poradenství
  • pracovníky v manažerské a řídicí funkci

Témata

  • jak stanovit cíl prezentace
  • jak oslovit publikum
  • vliv osobního image a jak s ním pracovat
  • stres a techniky jeho zvládání

Lektorka kurzu

Cena kurzu na klíč

Na klíč: 18 000 Kč 

Nejsme plátci DPH, cena je konečná.

Termín a místo konání

Termín: kurz na klíč dle dohody

Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin

Místo: u Vás v organizaci (nebo zařídíme prostory my)

Požadavky na úspěšné ukončení

100% docházka a zpětná vazba od účastníků – kolokvium

Organizační informace

Pro účastníky kurzu je zajištěno občerstvení.