Syndrom vyhoření a relaxační techniky - 2 dny

Kurz akreditovaný u MPSV

číslo akreditace A2022-SP/PC/VP

Kurz je zaměřen na rozvíjení osobnostních kompetencí potřebných pro prevenci syndromu vyhoření. Seznámíte s tím, co je syndrom vyhoření, za jakých podmínek k němu dochází, a které osobností typy jsou k němu náchylní. Řekneme si, vnitřní a vnější možnosti prevence. Dozvíte se, jakými způsoby syndromu vyhoření předcházet, ať už se to týká chování, způsobu myšlení, či možností relaxace, tak vnějších podmínek - pracovního prostředí, kvalitních sociálních vztahů, dalšího vzdělávání atd. V průběhu kurzu se také naučíte několik druhů relaxací, které lze také využívat v běžném životě jako způsob zvládnutí stresu či napětí. Ve druhém dni je kurz koncipován a doprovozen praktickými nácviky, více jde do hloubky. Čelte syndromu vyhoření dlouhodobě a relaxujte naplno a s chutí.

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen pro

 • sociální pracovníky v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství
 • pracovníky v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství
 • neformální pečovatele
 • pracovníky v manažerské/řídicí funkci

Témata

 • definice syndromu vyhoření a jeho fáze
 • stres a stresové situace
 • co dělat v jednotlivých fázích vyhoření
 • jak uvolnit napětí a pracovat s tělem a myslí
 • vnější a vnitřní možnosti prevence syndromu vyhoření
 • relaxační techniky a nácvik realaxace
 • dlouhodobé předcházení vyhoření

Lektorka kurzu

Lektorka různých kurzů tzv. "měkkých dovedností", tj. dovedností z oblasti osobního rozvoje, psychohygieny, komunikace, emoční inteligence atd. V současnosti spolupracuje s MPSV v rámci projektu PROKOP a vyučuje měkké dovednosti dlouhodobě nezaměstnané.

Cena kurzu na klíč

28 000 Kč. Nejsme plátci DPH, cena je konečná.

Termín a místo konání

Termín: dle dohody

Délka kurzu: 16 vyučovacích hodin

Místo: u Vás v organizaci

Požadavky na úspěšné ukončení

100% docházka a zpětná vazba od účastníků – kolokvium

Organizační informace

Pro účastníky kurzu je zajištěno občerstvení.