Trendy a možnosti aktivizace seniora v sociální službě

Kurz akreditovaný u MPSV

číslo akreditace A2021/1114-SP/PC

Pracujete se seniory a zajímají vás aktivizační techniky? Chcete mít přehled o technikách vhodných pro seniory? Potřebujete rozpoznat, kdy a za jakých podmínek je vhodné aktivizační techniku použít? Rádi byste nabrali novou inspiraci pro práci s klientem? Kurz je určen pro všechny zájemce z řad profesionálů i laické veřejnosti. Ukážeme Vám, jak s technikami pracovat, kde hledat inspiraci, na co si dát pozor a jaký cíl technika má.

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen pro

  • sociální pracovníky v oblasti sociální prevence a sociální péče
  • pracovníky v sociálních službách v oblasti sociální prevence a sociální péče

Témata

  • přehled nových trendů a dalších možností aktivizace seniorů
  • jak správně odhadnout a vhodně nastavit úroveň obtížnosti aktivizace vzhledem k individuálním potřebám daného klienta (ukážeme si na příkladech z praxe)
  • jak využít aktivizačních programů jako prostředku k obnovení či udržení stávajících schopností klienta
  • seznámení s různými aktivizačními technikami a tipy, jak s nimi pracovat

Lektorka kurzu

Od roku 2001 pracuje v sociálních službách v péči o seniory, má mnoholeté zkušenosti, jak v přímé péči o seniory, tak v řízení týmu. Zajímá se o volnočasové aktivity seniorů v sociálních zařízeních, psychické změny spojené se stářím a kvalitou života seniora. Pracuje jako ředitelka o.p.s, kde se provozuje denní stacionář a pobytová odlehčovací služba pro seniory a zdravotně postižené.

Cena kurzu na klíč

18 000 Kč

 Nejsme plátci DPH, cena je konečná.

Termín a místo konání

Termín: dle dohody

Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin

Místo: u Vás v organizaci

Požadavky na úspěšné ukončení

100% docházka a zpětná vazba od účastníků – kolokvium

Organizační informace

Pro účastníky kurzu je zajištěno občerstvení.