Mgr. Pavla Frňková

O mně

Jsem lektorkou různých kurzů tzv. „měkkých dovedností“, tj. dovedností z oblasti osobního rozvoje, psychohygieny, komunikace, emoční inteligence atd. Věnuji se také psychoterapii (směr terapie zaměřené na řešení) a lektorování jógy (vnímám tělo a mysl jako vzájemně propojené). Má práce je mým velkým koníčkem a neustále se vzdělávám (výcviky, kurzy se zahraničními lektory atd.). Velice mě zajímá téma neuroplasticity a možnosti práce s tělem v oblasti psychohygieny i psychoterapie. Na všech svých kurzech nabízím mnoho osvědčených praktických tipů či technik, které jsou využitelné v běžném životě. Z každého mého kurzu si také odnesete přehledné a ucelené studijní materiály, ke kterým se můžete později vracet.
 
V oblasti sociálních služeb jsem získala zkušenosti již na střední škole sociální, také jsem byla 2 roky dobrovolníkem v hospici v Rajhradě. V současnosti spolupracuji s MPSV v rámci projektu PROKOP a vyučuji měkké dovednosti dlouhodobě nezaměstnané.

Lektorské motto

„Mé kurzy nejsou cestou k dokonalosti, ale k větší spokojenosti v práci i životě.“

Vedené kurzy