Efektivní komunikace s dětským klientem

Kurz akreditovaný u MPSV

číslo akreditace A2017/0438-SP/PC

Kurz je určen všem zájemcům, kteří se chtějí zdokonalit v komunikaci s dětským klientem. Kurz Vám poskytne vhled na vývoj dítěte od batolecího věku až po adolescenci. Získáte povědomí o psychosociálních krizích, s kterými se dítě během života potýká, o utváření osobnosti dítěte a vlivu rodiny na jeho prospívání. Dále se seznámíte s možnými příčinami problémového chování a s obranými mechanismy, které v psychice dítěte fungují. Dozvíte se, jak navázat kontakt, motivovat a komunikovat s problémovým dětským klientem v různých věkových stádiích. Teoretický základ kurzu bude podložen kazuistikami a ukázkami konkrétních technik vedení rozhovoru. Součástí kurzu je také praktický nácvik vedení rozhovoru a skupinová diskuze.

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen pro:

 • sociální pracovníky v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství,
 • pracovníky v sociálních službách v oblasti sociální prevence a sociálního poradenství.

Témata

 • Vývojová stádia.
 • Utváření osobnosti (psychosociální krize jednotlivých vývojových období).
 • Vliv (ne)funkční rodiny.
 • Ohrožené/problémové dítě.
 • Obranné mechanismy.
 • Komunikace, jak navázat kontakt s dítětem.
 • Jak dítě motivovat a podpořit.
 • Na co si dát v rozhovoru pozor.
 • Znaky signalizující možnou patologii.
 • Komunikace s rodiči (jak řešit nátlakovou komunikaci).

Lektor kurzu

Již během studia se věnovala dobrovolnické práci v neziskových organizacích, kde pracovala s dětmi se širokým spektrem obtíží (zdravotními problémy, autizmem, sociálním znevýhodněním, poruchami chování). V současné době pracuje jako školní psycholožka a lektorka a je frekventantkou terapeutického výcviku v systemické terapií.

Cena kurzu

Na klíč: 18 000 Kč

Otevřený kurz (pro jednotlivce): 1600 Kč

Nejsme plátci DPH, cena je konečná.

Termín a místo  konání

Termín: na klíč dle dohody

Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin

Místo: u Vás v organizaci (na klíč), v centru Brna (otevřený kurz)

Požadavky na úspěšné ukončení

100% docházka a zpětná vazba od účastníků – kolokvium

Organizační informace

Pro účastníky kurzu je zajištěno občerstvení.