Idividuální plánování v sociálních službách

Kurz akreditovaný u MPSV

číslo akreditace A2017/0292-SP/PC

Potřebujete řešit individuální plánování ve své službě? Začínáte pracovat v této oblasti nebo chcete zrevidovat své postupy? V kurzu si projdeme základní nástroje a legislativní rámec individuálního plánování. Dozvíte se, jak rozpoznat důležité situace a aspekty v rámci tohoto procesu.  Naučíme vás kompletní metody plánování a ukážeme si použití nápomocných technik pro mapování spolupráce s uživatelem služby. Ukážeme si, jak elegantně zjistit osobní cíle uživatele. Kurz je koncipován prakticky, s množstvím ukázek.

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen pro

  • sociální pracovníky v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství
  • pracovníky v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství

Témata

  • historický kontext individuálního plánování v ČR a v zahraničí
  • zákonné povinnosti, na které musí být každá služba v oblasti individuálního plánování připravena a musí na ně správně reagovat
  • představení metody individuálního plánování v krocích
  • mapování možné spolupráce s uživatelem služby, zjištění jeho osobních cílů pomocí různých technik zaznamenávání celého procesu  plánování do písemné podoby
  • sestavování obdoby individuálního plánu
  • praktické ukázky

Lektor kurzu

V současnosti se ve svém profesním životě věnuje nejvíc sociální práci, lektorování a poskytování supervizí sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách. Koordinuje tým, který poskytuje aktivity pro osoby dlouhodobě nezaměstnané, dále poskytuje pracovní poradenství. Jako lektor se věnuje zejména tématice individuálního plánování a individuální sociální práce.

Cena

18 000 Kč. Nejsme plátci DPH, cena je konečná. 

Termín a místo konání

Termín: dle dohody

Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin

Místo: u Vás v organizaci

Požadavky na úspěšné ukončení

100% docházka a zpětná vazba od účastníků – kolokvium

Organizační informace

Pro účastníky kurzu je zajištěno občerstvení.