Bc. Libor Třeška, DiS.

O mně

Vždy jsem se zajímal o lidi, o jejich příběhy, zkušenosti a životy. To nejčastěji zaměstnávalo a zaměstnává moji mysl. Všechny ty otázky, postřehy, myšlenky, fantazie, životní situace a zkušenosti, rady, radosti a strasti, chápání a nechápání, nápady, záhady, pravdy, lži, signály, postoje, poselství, tajemství, emoce, moc a ne-moc, názory – prostě nepřeberné množství všeho, co se dá v kontaktu a v dialogu s ostatními prožít. To je to, co mi dělá život životem.

Moje cesta k praxi v pomáhajících profesích nebyla přímočará. Zažil jsem jaké to je být muzikantem, pomocným kuchařem, stolařem, zvukařem. A všechny tyhle zkušenosti můžu v životě určitě využít i dnes. Důležitým posunem v mém životě bylo studium sociální práce. Absolvoval jsem Vyšší odbornou školu sociální v Brně a později, při zaměstnání, jsem studoval na Univerzitě Palackého v Olomouci.

V současnosti se ve svém profesním životě věnuji nejvíc sociální práci, lektorování a poskytování supervizí sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách. Jsem zaměstnaný v Diecézní charitě Brno v Centru pro lidi sociálně znevýhodněné (Celsuz). Koordinuji zde tým, který poskytuje aktivity pro osoby dlouhodobě nezaměstnané. Další mojí rolí je být klíčovým pracovníkem našich klientů, pomáhat v tíživých sociálních situacích a poskytovat pracovní poradenství. Jako lektor se věnuji zejména tématice individuálního plánování a individuální sociální práce. Supervize poskytuji menším týmům různých sociálních služeb.

Proč právě téma individuálního plánování?

Individuální plánování mne zajímalo ještě v dobách, kdy to nebyla nutnost vycházející ze zákona o sociálních službách. Považuji za důležité brát individuální plánování předně jako proces práce, který se odvíjí mezi zúčastněnými stranami. Mým posláním v rámci tématu individuálního plánování je snaha maximálně zvýraznit fázi mapování možností spolupráce, omezovat představy o individuálním plánování jako o vedení \"čistě papírové agendy\" a označit to, v čem může být individuální plánování nápomocné oběma stranám. Pro lektorování je to téma obsáhlé, dynamické, neustále se vyvíjející, velmi kontaktní a skýtající spoustu výzev. To jsou prvky práce, které mám obecně rád.

Vedené kurzy