Život za mřížemi

aneb jak motivovat lidi ve výonu trestu

Kurz akreditovaný u MPSV

číslo akreditace A2023/1353-SP/PC/VP

Kurz obsahuje přehled o důsledcích výkonu trestu na duševní svět odsouzeného a jeho další život venku. Účastníkům zprostředkuje praktické informace o tom, jak klienta motivovat ke spolupráci, odhalovat příčiny jeho odporu a způsoby, jak ho aktivizovat v samostatných krocích k řešení jeho životní situace. Dozvíte se, co člověk ve výkonu trestu zažívá a jakým způsobem může odborník v přímé práci s klientem působit proti rozvoji prisonizace. Pobavíme se o filosofii nového psychoterapeutického programu ve věznicích, zaměřeného na změnu životních cílů, které vedou k životu bez násilí.

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen pro:

  • sociální pracovníky v oblasti sociální prevence a sociálního poradenství
  • kurátory a sociální pracovníky obcí
  • pracovníky v sociálních službách v oblasti sociální prevence a sociálního poradenství.

Témata

  • Důsledky uvěznění na vtniřní svět uvězněného
  • Cesty ke zmírnění dopadů uvěznění
  • Práce s odporem, agresí a pasivitou

  • Psychoterapeutický program ve věznicích v ČR
  • Reintegrace do spoleřčnosti
  • Diskuze a práce s kazuistikami

Lektor kurzu

Mgr. et Mgr. Petra Kubíčková

lektor, psycholog ve věznici

Cena kurzu

Na klíč: 18 000 Kč

Otevřený kurz (pro jednotlivce): 1800 Kč

Nejsme plátci DPH, cena je konečná.

Termín a místo  konání

Termín: na klíč dle dohody

Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin

Místo: u Vás v organizaci, v Brně nebo podle přání kdekoliv v ČR 🙂

Požadavky na úspěšné ukončení

100% docházka a zpětná vazba od účastníků – kolokvium

Organizační informace

Pro účastníky kurzu je zajištěno občerstvení.