Práce s krizí v životě člověka

Kurz akreditovaný u MPSV

číslo akreditace A2018/0043-SP/PC/VP

Objasněte si základní pohled na teorii krize. Seznamte se s různými pohledy na krizi dle kontextu nazírání, s příčinami krize a možnostmi poskytování odborné pomoci při krizi v životě člověka. Očekávejte propojení teorie s konkrétními kazuistikami, modelové situace a zaměření kurzu na vaší praxi.

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen pro

  • sociální pracovníky v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství
  • pracovníky v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství
  • pracovníky v manažerské/řídicí funkci

Témata

  • co je krize a její druhy
  • reakce lidí na krizi
  • možnosti intervence
  • řešení kazuistik
  • nácvik modelových situací při řešení krize

Lektorka kurzu

MgA. Hana Regnerová

Cena kurzu na klíč

18 000 Kč. Nejsme plátci DPH, cena je konečná.

Termín a místo konání

Termín: dle dohody

Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin

Místo: u Vás v organizaci

Požadavky na úspěšné ukončení

100% docházka a zpětná vazba od účastníků – kolokvium

Organizační informace

Pro účastníky kurzu je zajištěno občerstvení.