Na úvodních workshopech vznikl podnětný základ pro další práci

Na prvním se sešel realizační tým a věnoval se tématu designového myšlení. Účastnici si mohli podrobně osahat tento proces a společně vymyslet konkrétní aplikaci tohoto přístupu do práce na projektu. „Metodu designového myšlení jsme zvolili proto, že umožňuje velmi komplexně zkoumat problémy a bariéry. Díky tomu pak mohou vzniknout inovativní a opravdu funkční řešení, která jsou pro uživatele přístupné a přívětivé. A právě v tom vnímáme velkou sílu sociálních inovací,“ uvedla Lenka Kuti, manažerka projektu.
Druhý workshop pro odborníky z praxe přímo navázal. Sociální pracovníci, kurátoři, advokáti a zástupci vězeňské služby využili metodické výstupy prvního workshopu, aby se společně zamysleli nad tématem systému pomoci odsouzeným v době před nástupem k výkonu trestu odnětí svobody. Cílem bylo identifikovat primární a sekundární cílové skupiny, porozumět potřebám odsouzených, odhalit bariéry, na které odsouzení a jejich rodiny naráží a prioritizovat odhalené problémy a bariéry. „Povedlo se nám velmi komplexně zmapovat dobu od vynesení rozsudku až po nástup k výkonu trestu a vnímáme zejména velký nedostatek informací nejen pro samotné odsouzené, ale i pro jejich rodiny a odborníky. To je poznatek, se kterým budeme pracovat dál,“ zhodnotila druhý workshop Lenka Kuti.
Další schůzka s odborníky je naplánována na polovinu srpna a realizační tým se opět těší na příjemné a především velmi tvůrčí setkání se všemi zapojenými účastníky.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.