Odsouzení nemají před nástupem do vězení dostatek informací

Odborníci se podruhé sešli v rámci projektu „Mám rozsudek a co dál?“ a formou focusní skupiny zkoumali toto téma. Ze společných setkání stále více vyplývá, že v období mezi vydáním rozsudku a nástupem k výkonu trestu odnětí svobody nemají odsouzení dostatek informací. „Chtěli jsme především identifikovat příčiny této situace, protože tam pak chceme přinášet návrhy dílčích systémových změn, které by situaci odsouzených a jejich nejbližšímu okolí pomohly,“ uvedl Erik Vaněk, který setkání vede.

Díky praktickým zkušenostem účastníků, mezi kterými jsou kurátoři, sociální pracovníci, advokáti nebo zástupci vězeňské služby, se podařilo identifikovat několik významných faktorů, které ovlivňují tuto situaci. „Kromě osobnostního nastavení odsouzených, které určitě hraje svoji roli, existuje řada systémových nedostatků. Člověk se pak dostane do situace, kdy nemůže najít relevantní informace, i když se o to snaží. Informační zdroje, které existují, se často k odsouzeným nedostanou nebo jsou psány jazykem, který je pro ně nesrozumitelný. V kombinaci se špatným psychickým stavem odsouzených je tato bariéra často neproniknutelná a naše cílová skupina se ocitá v situaci v níž je náročné se zorientovat,“ doplnil Vaněk.

Konkrétní návrhy toho, jaké informace odsouzení potřebují a jaké komunikační nástroje je možné pro distribuci použít, budou cílem dalšího setkání odborníků. „Vycházíme přímo ze zkušeností z terénu. Je skvělé, že v naší pracovní skupině jsou zástupci všech aktérů, se kterými se odsouzený setkává. Věřím, že tento komplexní přístup nabídne řešení, které bude mít praktický dopad a pomůže v připravenosti odsouzených na výkon trestu odnětí svobody,“ řekla na závěr Lenka Kuti, manažerka projektu z organizace Sovia.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.